Branding Logo

Michael Corcoran

Prema njegovom mišljenju ljudi idu na društvene mreže iz dva razloga: da se zabave i  da pobjegnu od stvarnosti. Sa skoro 700.000 pratilaca na Twitteru i više od 1,9 miliona korisnika koji su se pretplatili na njihove TikTok video zapise, nije iznenađenje da su drugi brendovi pokušali da oponašaju način na koji se Ryanair predstavlja na mreži. Međutim Corcoran smatra da je tanka linija između biti efikasan i biti uvredljiv, dok istovremeno smatra da se dobra strategija društvenih medija, zasniva na četiri varijable, uključujući brend, kategoriju, kupce i okolinu.

Dokaz ispravnosti njegove strategije je i činjenica da je Ryanair bilježio preko 20 miliona impresija sedmično tokom cijele 2022, sa prosječnim sedmičnim reacheom sa pet na 10 miliona korisnika.