Branding Logo

Emina Ganić

mina je diplomirala modernu historiju na Oksford Univerzitetu u Velikoj Britaniji. Radila je kao savjetnica specijalnog predstavnika generalnog sekretara Vijeća Evrope u BiH, te je obavljala funkciju direktorice za međunarodne odnose a potom i izvršne direktorice Sarajevo Film Festivala. Inicirala je osnivanje prve privatne filmske škole u Bosni i Hercegovini – Filmske akademije u Sarajevu. U saradnji sa priznatim mađarskim rediteljem Belom Tarrom, Emina je osnovala projekat Film Factory, koji je okupio neke od najistaknutijih filmskih stvaralaca, glumaca, autora i filmskih znanstvenika našeg vremena. Studentski filmovi razvijeni u sklopu projekta prikazani su na festivalima uključujući Cannes, Berlinale, Locarno, Karlovy Vary, Rotterdam i druge. Trenutno obavlja funkcije direktorice Sarajevo Film Academy i dekanese za nastavu Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (SSST). Također je predavač na Univerzitetu SSST, drži kurseve Uvod u historiju umjetnosti i Uvod u politiku, filozofiju i umjetnost.