Ime i prezime: Amela Odobašić

Kompanija: Regulatorna agencija za komunikacije

Pozicija: Rukovodilac sektora za odnose s javnošću

Iskustvo: 17 godina

Amela Odobašić rukovodi Sektorom za odnose s javnošću Regulatorne agencije za komunikacije BiH od 2001. Radno iskustvo je stjecala i izvan Bosne i Hercegovine, a specijalističko znanje iz oblasti komunikacija i regulacije primjenjivala je u post-konfliktnim zemljama poput Iraka, Afganistana, Somalije, ali i zemljama Zapadnog Balkana.


2014. godine, Amela je postala članicom menadžment tima Radne grupe 7/1 “IKT pristupačnost osobama sa invaliditetom” kao jedna od ko-izvjestiteljica. Pored toga, imenovana je za potpredsjednicu ITU Radne grupe 1 iz Evrope za period 2018-2021.

Moja supermoć je: Fokus.

Kada bih bio bilo koji brand, bio bih: Chanel.

Moj najveći strah je: Neznanje.

Moja životna filozofija je: Cijeni sve, i dobro i loše.

Krenuli ste na pusto ostrvo, šta nosite sa Vama: Komplet za preživljavanje.