Ime i prezime: Alenka Pahor Žvanut

Kompanija: Slovenska Turistička Zajednica

Pozicija: Direktorica Sektora za Digitalni Marketing

Iskustvo: 8 godina

Alenka Pahor Žvanut ima 20 godina radnog iskustva na različitim strateškim projektima, kako na nacionalnom, tako i na nivou EU. Nakon velike reorganizacije, koja se dogodila 2015. godine u Turističkoj zajednici Slovenije, Alenka je preuzela odjel zadužen za digitalni marketing. Preuzela i napravila čudo u tom sektoru. Upravo njoj pripisuju zasluge za ogromni napredak koji je slovenačka turistička zajednica napravila na digitalnim kanalima.


Ona vrlo dobro razumije potrebe korisnika i snagu pozicioniranja brenda. Trenutno je fokusirana na razvijanje modela baziranih na podacima i segmentiranju, a na Brending konferenciji će podijeliti svoja iskustva vezana za rad na kampanji koja je Sloveniju pozicionirala među top svjetske turističke destinacije. Njena predavanja, kao i država iz koje dolazi, kreiraju sjajne uspomene, a to je nešto što se ne propušta.

Moja supermoć je: Razmišljanje izvan kutije.

Kada bih bio bilo koji brand, bio bih: I Feel Slovenia.

Moj najveći strah je: Nedostatak znanja.

Moja životna filozofija je: Sve je moguće.

Krenuli ste na pusto ostrvo, šta nosite sa Vama: Voda za piće.